Home Ostatní Wolfway – kreativci pro tvorbu loga a vizuální identity
Ostatní

Wolfway – kreativci pro tvorbu loga a vizuální identity

Pro každou společnost hraje důležitou roli logo a vizuální identita. To vše vám připraví grafické studio Wolfway.

Jak pracují kreativci z Wolfway?

Nejprve je potřeba sdělit jim svoji představu a vizi, představit obor svého podnikání, sdělit, čím se odlišujete od konkurence, čím jste výjimeční. Pak je potřeba si uvědomit, zda chcete pouze grafické logo neb i nějaký text. Ten by měl být výstižný a krátký, aby mohlo být logo umístěné i na velmi malých propagačních předmětech a text na nich musí být čitelný. Nyní je připravená vize a může nastat fáze návrhu loga v Illustrátoru. Návrh je potřeba schválit, případně doplnit. Jakmile je logo schválené a vytvořené, může nastat další fáze a tou je tvorba dalších grafických prvků, které budou tvořit celou vizuální identitu. Následuje návrh vizitek, hlavičkového papíru a etiket. Součástí tvorby je i prezentace pomocí mockupů. Návrh webu bude vytvořený jak pro deskopt, tak i pro tablet nebo mobilní telefon. Důležitým pomocníkem je i logomanuál, který umožňuje propojení se zdrojovými soubory grafiky. Budete tak mít k nim vždy přístup. Licence je neomezená a neplatí se, platba probíhá pouze za práci.

Proč právě Wolfway?

Je to grafické studio, které se zaměřuje právě na tvorbu loga a vizuální identity. Připraví návrh loga, zařídí tisk a výrobu reklamy, připraví responzivní web, může natočit i firemní video nebo reklamu a zajistí spuštění PPC kampaně. Jednotliví členové mají řadu zkušeností, působí v oblasti grafiky dlouhou dobu. Díky tomu získali řadu cenných zkušeností. Kromě toho cena za provedenou práci je velmi přijatelná. Kreativci jsou flexibilní, neplatí pronájem za kancelář ani za zaměstnance, proto mohou navrhovat přijatelnou cenu za odvedenou práci. Také doba zpracování zadání je krátká.

Author

admin